Pingstkyrkan fyller 50 år

Välkommen på fest lördagen den 10 september kl 15 i Pingstkyrkan i Kinna!

Alla är välkomna att fira 50-åringen. Kanske är du medlem, har varit medlem eller har någon relation till församlingen. Hjälp gärna till att sprida denna inbjudan till andra, så att vi inte
missar någon som också skulle vilja vara med. 

Det finns möjlighet att bidra till festens kostnader genom en frivillig gåva, eventuellt överskott går till missionen.

 

Anmäl dig senast den 21 augusti till
Stina Isaksson stinaisaksson@hotmail.com       telefon 0761-395710
Karin Hedberg karin.hedberg56@gmail.com        telefon 0708-147089


Meddela eventuella matallergier

Varmt välkommen!

 

 

Sommarläger

Häng med på läger!
Det blir bad, kanotpaddling, volleyboll, sång, massa nya kompisar, mys, bus, lekar,
fotboll, underbara ledare, glass och överraskningar.
självklart ska vi umgås med Jesus också!

 

Anmälning till årets sjöbonääs läger är öppen. Vecka 28 11 - 15 Juli För alla födda 2007-2012

 

Anmälning görs här!

 

Hämta Anmälningsblanketten här

Församlingen

Församlingens uppdrag och livsstil är att tjäna och visa omsorg om medmänniskan. Vi tror att Gud vill bygga sin församling, inte på några få människors gåvor och talanger, utan på engagemang av många. I de kristnas gemenskap har var och en har något att bidra med. Tillsammans är det tänkt att vi skall förmedla Guds kärlek i ord och handling till vår omvärld. Vi vill ha en öppenhet för varje människas behov, oavsett var i livet man befinner sig. Genom Guds kärlek finns helande och kraft till upprättelse så att varje människa kan fullfölja sitt livsmål. Omsorgen gäller hela människan; ande, själ och kropp. Församlingen är Guds tanke för ett liv tillsammans, och den gemenskapen är tänkt att vara en gåva till vår värld. Att delta i den gudstjänstfirande församlingen är oumbärligt för den som vill hålla sin tro vid liv. Det är i gemenskapen som vår tro förnyas och fördjupas. Ett liv tillsammans med andra kan utveckla dig så att du kan bli en styrka för andra.

Alla människor längtar efter att betyda något för någon annan. Församlingen består av människor som inte är perfekta och som behöver andra. Vi önskar bli en gemenskap som utrustar människor till att ha ett positivt inflytande i vardagslivet, på arbetsplatsen, i skolan, i församlingen eller där var och en befinner sig. Vi hoppas att du skall hitta en meningsfull uppgift i den gemenskapen och stimuleras i din andliga längtan så att du kan leva livet med mål och mening. Vi tror på hela Bibeln, som Guds ord. 

Gud är allsmäktig skapare av himmel och jord.

Jesus Kristus är Guds son. Han levde, dog och uppstod. Han visade oss vägen till Gud. Han lever idag och svarar på bön.

Den Helige Ande ger människan kraft att möta alla dagar, be och berätta för andra människor hur Jesus kan förvandla livet. Tillsammans med den Helige Ande kan det övernaturliga bli naturligt. Livet tillsammans med Jesus bekräftas i dopet. Dopet är en medveten handling som innebär att man ingår ett förbund med Gud. Det är ett synligt tecken på det Gud gör i det osynliga. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten. Vi längtar efter ett evigt liv i himlen - en värld där allt är fullkomligt. Men redan nu kan vi leva ett liv i gemenskap med Gud, genom att tro på Jesus, Guds son.

Hemgrupper

I församlingen finns flera hemgrupper och flera olika typer av hemgrupper. I en del grupper träffas kvinnor, i en del grupper träffas de som bor i närheten av varandra. Vissa grupper träffas varje vecka, andra varannan vecka eller en gång i månaden. Kontakta vår pastor om du vill vara med i en hemgrupp, så hjälper han dig vidare.
info@kinna.pingst.se

Historik

År 1917 byggdes Salemkapellet i Björketorp av en grupp som tillhörde Baptistsamfundet. Ledare för detta arbete var Erik Brunegård. 1938 övergick gruppen till pingströrelsen och blev en utpost till Borås pingstförsamling. Senare startades verksamhet i Sätila, Hyssna och Kinna. I Kinna hyrdes Kinnaborgsalen i Kommunhuset och även Lyckeskolan för gudstjänster. 1972 bildades en egen församling, som fick namnet Filadelfiaförsamlingen i Mark och 1975 invigdes den nybyggda kyrkan på Näsgatan 2 i Kinna. Idag heter församlingen Pingstförsamlingen och är ansluten till Pingst – fria församlingar i samverkan.

Ekumenik

Pingstkyrkan är med i Marks Ekumeniska Råd, tillsammans med frikyrkor och Svenska Kyrkan. Första torsdagen varje månad är det gemensam morgonbön kl 8.00 i Pingstkyrkan då vi särskilt ber för vår bygd. Under julhelgen, påskhelgen och sommaren firar vi gudstjänster gemensamt med Missionsförsamlingen och Elimförsamlingen.

Gudstjänster

Vi firar i vanliga fall Gudstjänst på söndagar kl 10. Gudstjänsterna innehåller Predikan, bibelläsning, lovsång, förbön. Gudstjänsten fortsätter alltid med fika och gemenskap. Samtidigt med gudstjänsten pågår barnens egen gudstjänst som kallas Äventyret, se flik angående barn och ungdom.

 

P.g.a Corona-Virus så är alla Gudstjänster webbsända istället för i Kyrkan.

Nattvard

Första söndagen varje månad firas nattvard.

Bön och bibelsamtal

Onsdagar är det bön och bibelsamtal kl 10 på förmiddagen och bön kl 19 på kvällen.

Dagledigsamlingar

En torsdagseftermiddag i månaden är det samling för daglediga. Programmet består av gemenskap, fika, andakt och besök av någon som berättar om något särskilt ämne eller sjunger och spelar. Bilder

Verksamhet

Gemenskapsläger

Varje år i slutet av augusti åker alla som vill och kan på gemenskapsläger. De senaste åren har lägret varit förlagt på Steningegården i Halland. Bilder från läger

 

Läger

Varje sommar är det läger på Sjöbonääs vid Frisjön söder om Borås Bilder

Mission

Församlingen har under hela sin existens bedrivit mission i flera länder. Just nu är församlingen engagerade i: Argentina genom Göran och Anita Jansson En grupp från församlingen besökte Argentina våren 2013 och tog del av arbetet i Salta, Argentina. Bilder från Argentinaresan Moldavien där vi underhåller en pastor i Slobosia-Mare samt ett projekt för fattiga barn i Ivancea I januari 2008 besökte fyra församlingsmedlemmar Moldavien. Bilder från Moldavienresan Thailand där vi underhåller Rodhe och Mats-Peter Runegrund